Sertifiseringer

Lunde Gård Engros AS er støttet av sertifiseringer som bekrefter våre ambisjoner og mål som en pålitelig og fremtidsrettet deltaker. Vi følger nøye regler og systemer for å sikre at vi holder en høy kvalitetsstandard.


  1. Miljøfyrtårn

Vi ble miljøversertifisert i 2016. Dette ble fornyet sommeren 2023. Miljøfyrtårnsertifiseringen er et resultat av dokumenterte svar på kriterier innen arbeidsmiljø, innkjøp, energi, transport, avfall, utslipp og estetikk. 

Se mer: https://www.miljofyrtarn.no/virksomhet/sertifiseringskriterier/

 

  1. Grøntpunkt

Vi tar miljøansvar ved å bidra til finansiering av innsamling og gjenvinning av emballasjeavfall. Dette kan inkludere plast, metall, glass og papir. 

Se mer: https://www.grontpunkt.no/

 

  1. Debio 

Økologiske varer er viktig for oss. vi vil bidra til økoløftet i Agder. Vi er Debio-sertifisert og følger gjeldende regelverk innen økologisk og bærekraftig produksjon. 

Se mer: https://debio.no/ressurser/