Personvern

Lunde Gård Engros AS tar personvern og sikkerhet på alvor. Les mer om hvilke data vi behandler og hvordan dette håndteres.

Personvernerklæring

Denne personvernerklæringen beskriver hvilke opplysninger vi samler inn om våre registrerte kunder og hvordan vi bruker opplysningene, samt hvordan vi ivaretar våre kunders rettigheter ifølge reglene i personvernlovgivningen.

Eksempler på informasjon som innhentes

  • Firmanavn
  • Firmaadresse/fakturaadresse
  • Kontaktperson
  • Telefonnummer og e-postadresse

Hva brukes personopplysningene til:

1. Der formålet er å kunne gjennomføre en avtale om kjøp, betaling og levering, for eksempel å kunne kommunisere om leveranser, avvik og driftsmeldinger pr telefon og epost. Her defineres hver enkelt henvendelse eller bestillingen som et enkeltstående begrenset samtykke

2. I markedsrelaterte tjenester som nyhetsbrev, informasjon om varer, tilbud og lignende kan samtykke når som helst gis, endres eller trekkes tilbake.

 

Vi oppbevarer personopplysningene kun så lenge det er nødvendig ut fra de formål vi har, eller for å oppfylle bestemte lovkrav. Dette innebærer at lagringstiden for ulike opplysninger vil kunne variere. Bokføringsloven gjør at fakturaopplysninger må lagres i minst 5 år.

 

Dine rettigheter

I henhold til gjeldende personopplysningslovgivning har du blant annet rett til innsyn i egne personopplysninger, samt krav om retting eller sletting av mangelfulle eller uriktige opplysninger om deg. Der behandlingen av personopplysninger er basert på samtykke, kan du til enhver tid trekke samtykket tilbake.

 

Dersom du mener at Lunde Gård Engros AS ikke har overholdt dine rettigheter i henhold til personopplysningsloven, har du rett til å klage til den aktuelle tilsynsmyndigheten. Dette gjøres ved å sende klage til Datatilsynet, kontaktinformasjon er tilgjengelig på www.datatilsynet.no.