Bærekraft

Vi jobber for miljøvennlige løsninger, vi leter stadig etter nye embalasjer og miljøvennlig transport. vi tar vår del av ansvaret å sørger for materialgjenvinning.

 

IK-MAT/HACCP:

Vi har gode rutiner for renhold, personlig hygiene og kjøletemperaturer  som er grunnforutsetninger for god mattrygghet. Temperaturkontroller og risikoanalyser gjøres kontinuerlig for å sikre trygg mat.


HMS:

Bedriftens mål med HMS arbeidet er å skape trygghet og sikkerhet i arbeidet, for egne ansatte og omgivelsene, og dessuten verne om miljø og helse.

Helse og arbeidsmiljø

 • Arbeide for at alle medarbeidere skal trives og ingen skal ta skade av arbeidet som utføres.
 • Vi skal ha en åpen kommunikasjon og nulltoleranse for mobbing.

Ytre miljø

 • Fremme sunne holdninger og utvikle en god HMS kultur.
 • Lunde Gård Engros AS skal ivareta lovkrav innen ytre miljø og forbedring av miljøeffektivitet.
 • Vi skal møte kravene til miljøstanderen i Miljøfyrtårn.

Sikkerhet og sikring​

 • Unngå skader på personell, miljø og økonomiske verdier.

Vi skal oppnå disse målene ved å

 • Integrere hensynet til helse, miljø og sikkerhet i alle selskapets aktiviteter:
  • Gode og sikre arbeidsvaner
  • Klare ansvarsforhold
  • Godt samarbeid
  • Ryddige lokaler

 

SAMFUNN: 

 

* Lunde Gård Engros AS  har signert en intensjonsavtale med Helse- og omsorgsdepartementet om tilrettelegging for sunnere kosthold.
Intensjonsavtalen skal føre til et mer helhetlig og overordnet samarbeid mellom matbransjen og helsemyndighetene for å gjøre det enklere for forbrukeren å ta sunnere valg. Målet er å øke andel av befolkningen som har et balansert kosthold i tråd med myndighetenes kostråd.

​*Vi er debiosertifisert og fører økologiske varer. Kontakt oss for mer informasjon.

*I desember 2016 sertifiserte vi oss som Miljøfyrtårn. Du kan lese mer om Miljøfyrtårn her