Etiske retninglinjer / Code of Conduct

Etiske retningslinjer (Code of Conduct)

 

Lunde Gård Engros AS har intensjoner om at verdenserklæringen (les mer) om menneskerettigheter etterleves og at etisk handel ligger som en rettesnor for vår foretningsvisjon.

Lunde Gård Engros AS vil i vektlegger etiske retningslinjer ovenfor våre leverandører på samme måte som vi legger vekt på riktig pris og høy produktkvalitet. Vi unngår handel med alle selskaper som ikke følger nasjonale/internasjonale standarder med tanke på arbeidstimer, lønnsnivå og arbeidsforhold/sikkerhet.

Alle ansatte og tillitsvalgte skal opptre redelig og troverdig. Vi skal gjennom våre handlinger skape tillit og trygghet, opptre profesjonelt, pålitelig og følge norske lover. Vi driver virksomheten på en ansvarlig og transparent måte i dialog med samarbeidspartnerne våre, og legger vekt på ærlighet og gjensidig respekt i alle relasjoner. Vi skal ha kundene i fokus gjennom å være konkurransedyktige og tilgjengelige, og vi skal ha søkelys på kvalitet og sikre en helhetlig tenkning gjennom hele verdikjeden.