Sunne valg bør være enkle valg


En landsrepresentativ panelundersøkelse utført av Norstat på vegne av Opplysningskontoret for frukt og grønt (OFG)

viser at to av tre personer ønsker å endre kostholdet sitt, men oppgir dårlig økonomi som en hindring.

Halvparten av de spurte mener at dårlig økonomi påvirker endringene de ønsker å gjøre i matvanene.

 

https://www.frukt.no/pressemeldinger/18035544