Miljøfyrtårn


Vi ble Miljøfyrtårnsertifisert 2016. Dette er nå fornyet og vi er stolte av å kunne si vi er miljøfyrtårnsertifisert. Lunde Gård engros As tar et aktivt miljøansvar og bidrar til grønn omstilling. Resertifiseringen hjelper oss med kontinuelig forbedring og god miljøstyring.

Med glede kunngjør vi at vi med stolthet har oppnådd miljøvern-sertifiseringen, som bekrefter vårt engasjement for bærekraft og miljøvennlighet. Denne prestisjefylte anerkjennelsen er et resultat av vårt kontinuerlige fokus på å redusere vår miljøpåvirkning og bidra positivt til planeten.

Å være miljøvern-sertifisert er ikke bare et symbol på vårt dedikerte arbeid, men også en forpliktelse til å fortsette å utforske innovative løsninger for å minimere vår karbonavtrykk. Vi tror på kraften til små handlinger som kan ha store positive ringvirkninger, og vår sertifisering reflekterer vårt ønske om å være en banebryter i bærekraftig praksis.

Vi forstår at hvert skritt i retning av et mer miljøvennlig samfunn er en kollektiv innsats. Derfor ønsker vi å takke våre ansatte, partnere og kunder som har støttet og delt vårt engasjement for miljøvern. Sammen kan vi fortsette å utforske nye måter å bevare og beskytte vårt vakre miljø på, og vi ser frem til å fortsette å være en positiv kraft for endring.